mos

Przejdź do treści
Obecnie w Szkole Podstawowej edukacja prowadzona jest w klasach V - VIII.      
W Gimnazjum funkcjonuje tylko klasa III.  
Niektórzy z wychowanków uczą się i zdobywają zawód poprzez przyuczenie  w OHP do następujących zawodów:
  • krawiec
  • stolarz
  • ślusarz
  • fryzjer
  • kucharz
Podopieczni nasi umieszczani są w placówce na prośbę rodziców  lub opiekunów prawnych, na podstawie orzeczenia poradni  psychologiczno - pedagogicznej.
Dokumenty Placówki
Plan Rozwoju
Wizja Placówki
Misja Placówki
Klauzula informacyjna
Koncepcja
Statut Placówki
MOS Nr 2
91-232 Łódź
ul. Spadkowa11
(mapa dojazdu)
+48 42 652 78 93 (tel. i fax)
+48 502 857 533

+48 42 652 78 93 (tel. i fax)
+48 502 857 533

mos2@onet.eu
Wróć do spisu treści