SZKOŁA - mos

Przejdź do treści
PLAN LEKCJI
Uczniowie klasy VIII i III G, uczestniczyli w corocznych
Targach Edukacyjnych
Konkurs ekologiczny "Las wita Was"


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi, dziesiąty już raz zorganizował konkurs ekologiczny pod hasłem
"Las wita Was".
Celem konkursu było m.in.:
- kształtowanie postaw ekologicznych
- podnoszenie poziomu wiadomości uczniów z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
Na konkurs należało przynieść wykonany wcześniej "las w słoiku" - ozdobną dekorację z roślin zamkniętą w dowolnym szklanym pojemniku.
Nasza placówka pod kierunkiem p. Doroty Rusołowskiej była bezkonkurencyjna i zdobyła I miejsce. Każda drużyna otrzymała dyplom uczestnictwa, a pierwsze trzy miejsca nagrody rzeczowe.


"Dzień wagarowicza" - inaczej
Dzień wagarowicza w swoje ręce wziął Samorząd Szkolny pod egidą opiekuna panią Izę.
Członkowie Samorządu już 3 tygodnie wcześniej zaczęli przygotowania do pierwszego dnia wiosny. W programie najpierw był bieg w poszukiwaniu wiosny, w którym rywalizacja odbywała się z podziałem na poszczególne klasy. Kolejnym etapem był konkurs „Mos Masterchef”. Uczniowie przygotowywali z tych samych produktów pyszne sałatki.
Konkurs rozstrzygało specjalne jury na oczach społeczności uczniowskiej, a zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. W ten sposób nasz dzień wagarowicza minął w atmosferze dobrej zabawy z elementami rywalizacji zespołowej.
Podziękowania należą się organizatorom z Samorządu, spisali się na medal. Gratulacje!!!
Nauczyciele
Nasi nauczyciele realizujący zadania dydaktyczne, stosują różnorodne  metody nauczania. Dzięki atrakcyjnej organizacji jednostek lekcyjnych,  uczniowie zniechęceni do szkoły, posiadający negatywny stosunek do  obowiązku szkolnego i ogromne braki materiałowe, chętniej uczestniczą w  lekcjach.
Koleżanki i koledzy jako nauczyciele młodzieży z zaburzonym zachowaniem,  ze szczególną tolerancją i czujnością podchodzą do faktu, iż uczniowie  posiadają ogromne luki w wiedzy i umiejętnościach. Stąd przyjmują  postawę terapeuty, opierając swoją pracę na teorii uczenia się przez  wzmacnianie pozytywne. W swej pracy stosują wypracowany sposób  analizowania i oceniania postępów w nauce swoich podopiecznych.
"Ostatki" - szkolne tradycje
Corocznie obchodzimy w naszej szkole "ostatki".
Zabawa jak zwykle jest wyjątkowa, a sporą niespodzianką cieszą się przebierańcy. Pomysłowość nie zna granic. Wiele śmiechu i tradycyjne fotografie na pamiątkę.
Dziękujemy
Szkolny Konkurs Plastyczny
,,Nasze symbole narodowe to nasza Polska”
Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkół podstawowych  i gimnazjalnych oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny.
 
Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o:

 
  • historii Polski i walki narodu o niepodległość,
  • odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku,
  • najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem,
  • znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnej historii Polski.
     
"Masters of English 2017"
Matylda Szewczyk i Dawid Deja wzięli udział w konkursie z języka angielskiego ‘Masters of English 2017’ zorganizowanym  przez Ośrodek Socjoterapii przy ulicy Wapiennej 24 w Łodzi.  Emocji co nie miara, rywalizacja ogromna, a na koniec dyplomy i  satysfakcja.
Przed egzaminem klas trzecich
Międzyośrodkowy Konkurs Ekologiczny
W MOW nr 3  odbył się Międzyośrodkowy konkurs ekologiczny pod tytułem "Nie niszczymy - chronimy" czyli formy ochrony przyrody bliższej i dalszej okolicy.
     
Z dużym sukcesem naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna w składzie Aleksandra Lach, Natalia Guz, Klaudia Dudkiewicz. Dziewczyny zdobyły pierwsze miejsce.
     
Hotelik dla owadów znalazł się wśród trójki nagrodzonych.
Absolwenci naszej szkoły
MOS Nr 2
91-232 Łódź
ul. Spadkowa11
(mapa dojazdu)
+48 42 652 78 93 (tel. i fax)
+48 502 857 533

+48 42 652 78 93 (tel. i fax)
+48 502 857 533

mos2@onet.eu
Wróć do spisu treści