INTERNAT - mos

Przejdź do treści
Teren naszej placówki
     
Grupy wychowawcze internatu
Społeczność internatu składa się z pięciu grup wychowawczych, każda po 12 osób.
      
Trzy grupy chłopców i dwie grupy dziewcząt.         
W każdym pokoju zamieszkują 4 osoby, które posiadają swojego opiekuna – wychowawcę, zajmującego się  tylko ich sprawami. Wychowawca przygotowuje i aktualizuje dokumentację  indywidualną taką jak:
      
- Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia     
- Arkusz Spostrzeżeń     
- Karta Resocjalizacyjna
Do dyspozycji wychowanków jest 5 świetlic (wyposażone w  sprzęt audio – wizualny, wysokiej klasy bilard itp.), kuchnia  dydaktyczna, korytarz sportowo – rekreacyjny (tenis stołowy, piłkarzyki,  dart, aneks wypoczynkowy), dwie pracownie komputerowe 10-cio i 15-to  stanowiskowa, siłownia, modelarnia, pralnia oraz boisko wielofunkcyjne. Znajdzie się zajęcie dla  wielbicieli akwarystyki ponieważ posiadamy cztery dużej pojemności  akwaria.
      
Koła zainteresowań
Koło Artystyczne
Głównym celem prowadzonych zajęć jest:   
 • stymulacja wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanka   
 • kształtowanie prawidłowego rozwoju  poznawczego i emocjonalnego poprzez różne formy plastyczne i muzyczno –  teatralne w korelacji z elementami innych sztuk pięknych   
 • pobudzanie aktywności twórczej i rozwijanie wrażliwości wychowanków na zjawiska otaczającego ich świata   
 • dostarczanie uczestnikom elementów zabawy, rozrywki, relaksu    
 • integracja wychowanków poprzez wspólne działanie    
 • wdrażanie do poszanowania prac wykonanych przez innych
 
Powyższe cele są zrealizowane poprzez następujące formy:    
 • redagowanie i przygotowanie oprawy plastycznej do gazetek ściennych znajdujących się na terenie internatu i szkoły
 • projektowanie i wykonanie  dekoracji okolicznościowych: Dzień Nauczyciela, 11 listopad - rocznica  odzyskania niepodległości, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Matki,  zakończenie roku szkolnego
 • przygotowanie i wykonanie: zaproszeń, kart okolicznościowych, ozdób choinkowych
 • oprawa plastyczna i artystyczna  do imprez i zabaw odbywających się na terenie internatu: rozpoczęcie  roku szkolnego, Dzień Nauczyciela, Jesienny Rajd „ A mnie jest szkoda  lata”, 11 listopad – rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę,  Andrzejki, Boże Narodzenie, Walentynki, Dzień Matki, zakończenie roku  szkolnego.
 • organizacja konkursów plastycznych   
 • uczestnictwo w tematycznych konkursach plastycznych organizowanych przez fundacje i inne placówki   
 • wykorzystanie elementów plastyki i muzyki w grach i zabawach integracyjnych  
 • prezentacja programów artystycznych- przedstawienia teatralne, na terenie placówki  i poza placówką    
 • udział w przeglądach teatralnych małych form scenicznych
Sportowe Koła Zainteresowań
 • siatkarskie
 • piłkarskie

Zajęcia odbywają się w wymiarze 2-ch  godzin tygodniowo. Wykorzystujemy do tego wielofunkcyjne boisko znajdujące się na terenie placówki, a w czasie złej pogody zajęcia odbywają się w szkolnej sali gimnastycznej.
 
Treningi zostały dopasowane do możliwości fizycznych oraz sprawności poszczególnych uczniów. Koła sportowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Często odbywają się rozgrywki i zawody między bliźniaczymi placówkami.
 • fitness & zumba


Koło Turystyczne

W pracach koła turystycznego uczestniczy od 5-12 wychowanków. Celem  zajęć jest propagowanie postaw proekologicznych okazać podopiecznym  piękna ojczystego kraju, alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  Wspólne wycieczki dobrze wpływają na integrację grupy, jak również  wzmacniają wizę wychowanków. Wyżej wymienione cele realizuje poprzez  organizowanie rajdów rowerowych i pieszych po Łodzi, ziemi łódzkiej, jak  również spływów kajakowych i wycieczek autokarowych. Kolo turystyczne  cieszy się dużym zainteresowaniem wychowanków i chętnie uczestniczą w  jego pracach
Koło Plastyczne
Zajęcia odbywają się w każdą środę w wymiarze 2 godzin.
 
Celem zajęć jest rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych
zdolności twórczych, pobudzanie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenie się uzyskanym efektem. Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia.
Zajęcia są też próbą zapoznania z różnymi technikami i obserwacją uzyskanych przez siebie efektów. Uczestnicy zapoznają się z kształtem, kolorem i bryłą poprzez twórcze zabawy.
Rozwijają wyobraźnię pobudzoną pozytywnymi emocjami.
Koło Komputerowe
Celem zajęć w ramach Koła Informatycznego jest wszechstronny rozwój dziecka, a zatem przygotowanie  go do życia w społeczeństwie informacyjnym, rozwój zdolności oraz  zainteresowań w zakresie obsługi komputera i dostępnego oprogramowania.  Ważnym elementem zajęć jest kształtowanie postawy poszanowania własności  intelektualnej.Dzięki wykonywaniu zadań w grupach dzieci rozwijają  także umiejętność współdziałania z innymi.
Poprzez zajęcia  uczniowie poznają  budowę komputera i zasady obsługi urządzeń  peryferyjnych. Potrafią więc pobrać zdjęcia z aparatu fotograficznego  czy skanera, wydrukować swoje prace oraz zaimportować dźwięk do  komputera, co następnie wykorzystują w procesie tworzenia prezentacji multimedialnych.  Korzystają z edytorów tekstu i grafiki tworząc prace związane z różnymi  wydarzeniami roku szkolnego. Zdobywają umiejętność poszukiwania,  porządkowania oraz wykorzystania informacji z różnych źródeł.
Przy użyciu komputera dodatkowo  uczyli się korespondencji e-mail, tworzenia i wysyłania komputerowych  listów, wraz z zasadami przyzwoitego zachowania się w Internecie  potocznie nazywanymi netykietą.
Koło Modelarskie
Pracownia modelarska przy MOS nr.2 działa od 1993 r. Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 godz. tygodniowo.
Uczestnicy wykonują modele samochodów osobowych i ciężarowych, pojazdów bojowych, samolotów, okrętów, zabytków architektury itp.
Dzięki temu młodzi modelarze zapoznają się z historią techniki, militariów, architektury itd.
doskonalą umiejętności czytania rysunku technicznego, posługiwania się precyzyjnymi narzędziami takimi jak aerograf, rozwijają swoje zdolności manualne oraz poczucie estetyki.
Systematycznie uczestniczymy w zawodach modelarskich odnosząc sukcesy nawet na mistrzostwach Polski w klasach juniorów i młodzików modeli redukcyjnych.
Od roku 1993 nieprzerwanie organizujemy konkurs modeli redukcyjnych o Puchar Dyrektora MOS nr 2.
Koło Techniczne
Zajęcia koła technicznego odbywają się  raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. W czasie zajęć  koła  technicznego wychowankowie uczą się poszanowania dla pracy własnej i  czyjejś, dokładności wykonywanych prac, sumienności, a także wytrwałości  i konsekwencji.  Wykonują prace modernizacyjno – remontowe po  opuszczeniu MOS w własnych lokalach mieszkalnych.
W  czasie zajęć podopieczni dbają o tereny zielone znajdujące się przy  placówce, wykonują prace remontowe na terenie ośrodka takie, jak  przygotowywanie ścian do malowania, malowanie, układanie paneli  podłogowych, przyklejanie tapet, układanie płytek ceramicznych, naprawa  mebli (szaf, szafek nocnych, półek).
Koło Kulinarne
Zajęcia zainteresowań kulinarnych  odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin. Uczestniczy w nich  średnio pięcioro wychowanków. W czasie pracy dbamy o bezpieczeństwo i  higienę, przygotowanie do samodzielności i kultywowanie tradycji.
Wychowankowie uczą się posługiwania sprzętem elektrycznym AGD, stosowanym na co dzień w większości polskich kuchniach domowych.
Uczą się kalkulacji kosztu posiłków  i planowania okresowych budżetów przeznaczonych na żywienie,  wykonywania nieskomplikowanych dań obiadowych oraz ciast i deserów.
Poznają także polskie tradycje kulinarne oraz zwyczaje i obyczaje świąteczne.
MOS Nr 2
91-232 Łódź
ul. Spadkowa11
(mapa dojazdu)
+48 42 652 78 93 (tel. i fax)
+48 502 857 533

+48 42 652 78 93 (tel. i fax)
+48 502 857 533

mos2@onet.eu
Wróć do spisu treści