Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Obecnie w Szkole Podstawowej edukacja prowadzona jest

w kl. V i VI.

W Gimnazjum funkcjonują trzy klasy I, II, III. Niektórzy z wychowanków uczą się i zdobywają zawód poprzez przyuczenie do zawodu w OHP.

 

Podopieczni nasi umieszczani są w placówce na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

DOKUMENTY PLACÓWKI

plan rozwoju

wizja placówki

misja placówki

koncepcja

Projekt edukacyjno - terapeutyczny
"Zagrajmy Razem"

Celem głównym projektu jest powstanie gry planszowej o charakterze edukacyjno-terapeutycznym. Może ona przynieść dziecku wiele korzyści: z jednej strony przyczyni się do kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego,  z drugiej zaś - do poznania jego ogromnych, pozytywnych możliwości.

 

Ewaluacja polegać będzie na obserwacji przez nauczycieli poziomu aktywności uczniów na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu.

Etap I Etap II Etap III
Zakończenie kolejnej edycji wolontariatu

Zakończyła się kolejna edycja wolontariatu działającego przy naszym Ośrodku. Prowadzący klub N. Podawczyk przekazał podziękowania wszystkim młodzieżowym wolontariuszom.

Rozdano dyplomy w konkursie plastycznym pn. "Pomocna dłoń". Nagrodzono też autorów opowiadań o ludziach bezdomnych. Imprezie towarzyszyły zabawy i konkursy sportowe.

 

(kliknij) Bieżące wydarzenia